Commodity price 19.10.2020 Rajkot marketing yard na bhav | Saurashtra ajna bajar bhav | બજાર ભાવ |GJ

+61 (0) 383 766 284